niedziela, 21 września 2014

Budowanie trwałych relacji z kontrahentami na przykładzie udzielonych rabatów. Ewidencja skonta.


Niezwykle ważną kwestią w prowadzonej działalności gospodarczej jest budowanie trwałych relacji z kontrahentami. Przedsiębiorstwa oferują produkty i usługi najwyższej jakości aby zachęcić do siebie potencjalnych klientów. W tym artykule przedstawię formy, z którymi możecie się spotkać najczęściej. Rodzaje udzielonych rabatów zależą od wielu czynników, którymi mogą być:

- otrzymanie wcześniejszej zapłaty,
- zamówienie o dużej wartości,
- zapisy w umowie,
- przystąpienie do programu lojalnościowego danej firmy,
- inne.

Do najważniejszych rodzajów rabatów należą:

-Bonifikata polega na obniżeniu ceny dóbr bądź usług po dokonanej transakcji. Przedsiębiorcy mogą zastosować bonifikatę w przypadku reklamacji towaru lub usługi z powodu nieodpowiedniej jakości świadczonych usług, wad, które pojawiły się po dokonanej transakcji bądź usterek.

- Upust polega na obniżeniu ceny produktu/usługi zachęcające klienta do skorzystania z ofert przedsiębiorstwa. Upusty najczęściej są przyznawane stałym klientom.

- Bonus lub premia polegają na zmniejszeniu ceny będącej wynikiem osiągnięcia pewnego pułapu zamówień tj. w momencie przekroczenia pewnych wartości liczbowych nabywca otrzymuje bonus/premię zgodną z zapisami w umowie.

-Skonto polega na zmniejszeniu kwoty należności wskutek wcześniejszej zapłaty za fakturę.

Skonto jest dość ciekawym zjawiskiem występującym w praktyce, w związku z tym przedstawię na przykładzie na czym ono polega.

PRZYKŁAD:

Spółka Akcyjna „Feniks” udzieliła dnia 12.02.2014r. P.H.U „Zefir” skonto, pod warunkiem uregulowania należności przed terminem zapłaty (tj. przed dniem 3.03.2014r.). P.H.U „Zefir” dokonało zapłaty dnia 1.03.2014r. W jaki sposób należy zatem ująć tą kwotę wynikającą ze skonta w podstawie opodatkowania?


Zgodnie z ustawą o VAT, Spółka Akcyjna „Feniks” powinna uwzględnić skonto w podstawie opodatkowania dopiero z chwilą zrealizowania skonta przez P.H.U „Zefir” (czyli, 01.03.2014r.) nie zaś w pierwotnie wystawionej fakturze (tj. 12.02.2014r.). W związku z tym powinna wystawić fakturę korygującą in minus.

KSIĘGOWANIE SKONTA:

1. FVS- sprzedaż towarów dla P.H.U „Zefir”
a) netto 1 000 zł
b) VAT 230 zł
c) brutto 1 230zł

Ct „Przychody ze sprzedaży towarów” 1a) kwota 1 000 zł
Ct „Rozrachunki z tytułu VAT” 1b) kwota 230 zł
Dt „Rozrachunki z odbiorcami” 1c) kwota 1 230 zł 
 
2. FKS – faktura korygująca wystawiona na podstawie 10% skonta. Czyli, księgujemy jak wyżej, tylko ze znakiem MINUS. Należy obliczyć 10% powyższych wartości (tj. 1a,1b,1c).

a)zmniejszenie wartości netto 10% z 1 000 zł = -100 zł
b) zmniejszenie podatku VAT 10% z 230 zł = -23 zł
c) zmniejszenie wartości brutto 10 % z 1 230 zł = -123 zł

Ct „Przychody ze sprzedaży towarów” 2a) kwota -100 zł
Ct „Rozrachunki z tytułu VAT” 2b) kwota -23 zł
Dt „Rozrachunki z odbiorcami” 2c) kwota -123 zł

środa, 17 września 2014

Typy operacji gospodarczych i ich wpływ na sumę bilansową.Dziś na tapetę bierzemy operacje bilansowe czyli takie, które bezpośrednio oddziałują na składniki bilansu. Ich podział wygląda następująco:

TYP I – Dotyczy TYLKO AKTYWÓW, zmiany które zachodzą nie wpływają na sumę bilansową. Jeden składnik aktywów zwiększa się, a drugi zmniejsza. 

PRZYKŁADY: 

1.       PK- Gotówkę z kasy wpłacono na rachunek bieżący.

Rozpatrujemy dwa konta aktywne: 

„Kasa” – księgowanie po stronie Ct (Ma)  [zmniejszenie]
„Rachunek bieżący”- księgowanie po stronie Dt (Wn) [zwiększenie]

2.       WB- wpływ należności od odbiorcy na rachunek bieżący.

Rozpatrujemy dwa konta aktywne:

„Rozrachunki z odbiorcami”- księgowanie po stronie Ct (Ma) [zmniejszenie]
„Rachunek bieżący” – księgowanie po stronie Dt (Wn) [zwiększenie]

TYP II – dotyczy TYLKO PASYWÓW, zmiany które zachodzą nie wpływają na sumę bilansową. Jeden składnik pasywów zwiększa się, a drugi zmniejsza. 

PRZYKŁADY:

1.       WB- środkami z zaciągniętego kredytu spłacono zobowiązanie wobec dostawcy.

Rozpatrujemy dwa konta pasywne:

„Kredyty bankowe”-  księgowanie po stronie Ct (Ma) [zwiększenie]
„Rozrachunki z dostawcami”- księgowanie po stronie Dt (Wn) [zmniejszenie]

2.       PK- Środkami z kapitału rezerwowego pokryto część stratę z roku ubiegłego.

Rozpatrujemy dwa konta pasywne:

„Kapitał rezerwowy”- księgowanie po stronie Dt (Wn) [zmniejszenie]
„Rozliczenie wyniku finansowego” -  księgowanie po stronie Ct (Ma) [zwiększenie]

TYP III – dotyczy zarówno AKTYWÓW jak i PASYWÓW, zmiany które zachodzą zwiększają sumę bilansową. Zarówno składnik aktywów jak i pasywów ulega zwiększeniu. 

PRZYKŁADY:

1.       WB- wpływ zaciągniętego kredytu na rachunek bankowy.

Rozpatrujemy dwa konta: jedno aktywne, drugie pasywne.

KONTO AKTYWNE:
„Rachunek bieżący” –księgowanie po stronie Dt(Wn) [zwiększenie]
KONTO PASYWNE :
„Kredyty bankowe”- księgowanie po stronie Ct(Ma) [zwiększenie]

*** W przypadku konta „Kredyty bankowe” księgujemy po stronie Ct(Ma), ponieważ nasza jednostka zaciągnęła kredyt, czyli automatycznie kredyty się zwiększają.

2.       FVZ- zakupiono komputer. Zapłata w terminie późniejszym- kredyt kupiecki 30 dni.
*** Dla ułatwienia pomijam kwestie podatku VAT.

Rozpatrujemy dwa konta: jedno aktywne, drugie pasywne.

KONTO AKTYWNE:
„Środki trwałe”- księgowanie po stronie Dt(Wn) [zwiększenie]
KONTO PASYWNE:
„Rozrachunki z dostawcami”- księgowanie po stronie Ct(Ma) [zwiększenie]


TYP IV- dotyczy zarówno AKTYWÓW jak i PASYWÓW, zmiany które zachodzą zmniejszają sumę bilansową. Zarówno składnik aktywów i pasywów ulega zmniejszeniu. 

PRZYKŁADY:

1.       KW- gotówką z kasy spłacono zobowiązanie wobec dostawcy.

Rozpatrujemy dwa konta: jedno aktywne, drugie pasywne.

KONTO AKTYWNE:
„KASA”- księgowanie po stronie Ct(Ma) [zmniejszenie]
KONTO PASYWNE:
„Rozrachunki z dostawcami”- księgowanie po stronie Dt(Wn) [zmniejszenie]


2.       WB- wykupienie weksla własnego środkami z rachunku bieżącego.

Rozpatrujemy dwa konta:

KONTO AKTYWNE:
„Rachunek bieżący”- księgowanie po stronie Ct(Ma) [zmniejszenie]
KONTO PASYWNE:
„Zobowiązania wekslowe”- księgowanie po stronie Dt(Wn) [zmniejszenie]


środa, 27 sierpnia 2014

Konkurs dla czytelników.

Właśnie przekroczyliśmy 5 000 fanów na FB :)
Nasza społeczność z każdym dniem się rozrasta. 
Serdecznie Was zachęcam do udziału w konkursie, który organizuję na FB. poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Etap praktyczny - czerwiec 2014- księgowania i analiza.

Poniżej znajdziecie księgowania i analizę.  Nie rozwiązywałem całego projektu, ponieważ jest to strata czasu, wystarczyło przepisać załączniki. W założeniach należało dodać informację, że jednostka zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego i koszty ewidencjonowane są tylko w zespole 4. Z kolei w celu sporządzenia analizy wystarczyło wybrać niezbędne wielkości, bez konieczności przepisywania całego projektu.


Ustalenie ceny sprzedaży netto:

Z faktury odczytujemy cenę zakupu netto:

-piłka rozmiar 4-  47,00 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł 

Obliczamy marżę, która wynosi 40% ceny zakupu netto. 

-piłka rozmiar 4- 40% x 47,00 zł = 18,80 zł
-piłka rozmiar 5- 40% x 58,00 zł = 23,20 zł 

Ustalamy cenę sprzedaży netto.

-piłka rozmiar 4- 47,00 zł + 18,80 zł = 65,80 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł + 23,20 zł = 81,20 zł

OPERACJE GOSPODARCZE WYSTĘPUJĄCE W PRACY EGZAMINACYJNEJ:

05.05.2014r. – Zakupiono towary od producenta sprzętu sportowego ADAS sp. z o.o. 

Dt – „Rozliczenie zakupu towarów ” ,konto nr 300 , wartość 2 868 zł.
Dt – „VAT naliczony”, konto nr 223, wartość 659,64 zł.
Ct- „Rozrachunki z dostawcami”, konto nr 210, wartość  3 527,64 zł.

05.05.2014r. – Przyjęto do magazynu towary w ilości zgodnej z fakturą. 

Dt- „Towary”, konto nr 330, wartość 2 868 zł
Ct- „Rozliczenie zakupu towarów”, konto nr 300, wartość 2 868 zł

12.05.2014r. – POLECENIE PRZELEWU – nie jest podstawą do księgowania!! Wystawiamy tylko dokument w Rewizorze lub w Subiekcie. 

16.05.2014r. – Sprzedano po cenie sprzedaży dla sklepu MARKSport  sp. z o.o.
-piłki nożne, rozmiar 4 – ilość 10 szt.
-piłki nożne, rozmiar 5 – ilość 14 szt. 

*Wartość netto faktury:
(65,80 zł x 10 szt.) + (81,20 zł x 14 szt.) = 1 794, 80 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730. 

*Podatek VAT 

23% x 1 794,80 zł = 412,80 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.

*Wartość brutto:
1 794,80 zł + 412,80 zł = 2 207, 60 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201. 

16.05.2014r – Wydano sprzedane towary wg. rzeczywistej ceny zakupu. 

Wartość WZ: (10 szt. x 47,00 zł ) + (14 szt. x 58,00 zł) =  1 282 zł
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330. 

20.05.2014r. – Faktura korygująca i Pz. 

Reklamacja dotyczy 2 szt. piłek nożnych w rozmiarze 4. 

FKS:

-Zmniejszenie wartości netto : 2 szt. x 65,80 zł =  -131,60 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730.
- Zmniejszenie VAT  23% x 131,60 zł = -30,27 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.
-Zmniejszenie wartości brutto  -161,87 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201.
KSIĘGOWANIE STORNEM ( Ze znakiem MINUS)

PZ dotycząca przyjęcia wadliwego towaru:
Wartość: 131,60 zł 

I sposób  ( liczby dodatnie):
„Towary” –Dt, konto 330
„Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto 731

II sposób ( liczby ujemne – STORNO) – ten sposób jest LEPSZY, nie zawyża obrotów na kontach.
Wartość -131,60 zł (MINUS)
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330.

Odnośnie korekty. Nie pytajcie, czy otrzymacie punkty za wybór I sposobu, a nie II . Wszystko zależy od klucza, którego nie znam ;)ANALIZA
ROK 2012:


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

170 000 – 60 000 // 110 000 = 1

ROK 2013:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

200 000 – 100 000// 135 000 = 0,74
 

INTERPRETACJA:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 wyniósł 1, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 100% zobowiązania bieżące. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 0,74 co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 74% zobowiązania bieżące.

ANALIZA I OCENA:
Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 znajdował się w optymalnym poziomie, w którym płynne aktywa obrotowe w całości gwarantowały spłatę zobowiązań bieżących. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten  kształtował się na poziomie 74% , co jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących.