czwartek, 5 czerwca 2014

Kalkulacja doliczeniowa- przykład.

Kalkulacja doliczeniowa stosowana jest przy produkcji jednostkowej, seryjnej, wieloasortymentowej w przedsiębiorstwach, w których wytwarza się kilka odmiennych wyrobów z tych samych, podobnych bądź różnych materiałów, przy zastosowaniu różnych procesów technologicznych np. w przemyśle stoczniowym.

Najważniejszym elementem kalkulacji doliczeniowej jest rozliczanie kosztów bezpośrednich na poszczególne zlecenia lub asortymenty. Odbywa się to przez :

-określenie bazy doliczeń  kosztów wydziałowych (klucza rozliczeniowego), kluczem tym może być np. suma płac bezpośrednich, suma maszyno- lub roboczo-godzin,  suma kosztów bezpośrednich itd. ( W zadaniach zawsze jest podane co ma stanowić klucz).

-obliczenie wskaźnika narzutu kosztów wydziałowych, który informuje o tym jaka wielkość kosztów wydziałowych poniesionych w danym okresie przypada na jednostkę ustalonego klucza podziałowego.


-Ustalenie kwoty kosztów pośrednich (wydziałowych) przypadających na dane zlecenie.

ZADANIE:
ROZWIĄZANIE:

1. Obliczamy wskaźnik narzutu kosztów wydziałowych, czyli :

W mianowniku znajduję się kwota 4 000, ponieważ koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich.

2.Obliczamy kwotę narzutu kosztów wydziałowych:

-dla ZLECENIA 1:  95 % x 3 000 = 2 850 zł
-dla ZLECENIA 2: 95% x 1 000 = 950 zł


Ustalamy koszty jednostkowe dla zlecenia 1 i dla zlecenia 2.
- dla ZLECENIA 1:
Suma kosztów : 10 000 + 3000 + 2 850 = 15 850 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji:  15 850 zł // 200 szt. = 79,25 zł/szt.
- dla ZLECENIA 2:
Suma kosztów: 8000 + 1000 + 950 = 9 950 zł
Koszty dzielimy na wielkość produkcji: 9 950//  250 szt. = 39,80 zł/szt.

Dla pewności możemy sprawdzić wynik kalkulacji.
- ZLECENIE 1 : 200 szt. x 79,25 zł/szt. = 15 850 zł
- ZLECENIE 2: 250 szt. x 39,80 zł/szt. = 9 950 zł
SUMA = 25 800 zł , kalkulacja wykonana prawidłowo.


Dla ułatwienia można sporządzić sobie tabelkę. Dzięki temu nasza kalkulacja będzie bardziej czytelna i na pewno się nie pomylimy. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz