piątek, 25 stycznia 2013

Dekretacja dokumentów księgowych ze wskazaniem kont cz.2

1. Kw - wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup papieru .

Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Dt
Kasa - Ct

2. Kp - pracownik zwrócił niewykorzystaną gotówkę .

Kasa - Dt
Pozostałe rozrachunki z pracownikami - Ct

3. FVZ - zakupiono skórę w Hurtowni "ABC"
a) w netto
b) podatek VAT naliczony
c) w brutto

Rozliczenie zakupu - 3a  -  Dt
Rozrachunki z tytułu podatku VAT - 3b  - Dt
Rozrachunki z dostawcami - 3c -  Ct

4. Pz - skórę przyjęto do magazynu w stałej cenie ewidencyjnej

Materiały bądź "Skóra"  - Dt
Rozliczenie zakupu - Ct

5.  Lista płac - wynagrodzenia brutto dla pracowników

Wynagrodzenia  - Dt
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - Ct

6. Pk - naliczono zużycie środków trwałych ( amortyzacja )

Amortyzacja - Dt
Umorzenie środków trwałych - Ct

7. Kw - opłacono gotówką rachunek za tłumaczenie tekstu ( usługa obca ) .

Usługi obce - Dt
Kasa - Ct

8. Pk - naliczono podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty - Dt
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne  - Ct

9. Rw - wydano materiały do produkcji.

Zużycie materiałów - Dt
Materiały - Ct
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz