poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Etap praktyczny - czerwiec 2014- księgowania i analiza.

Poniżej znajdziecie księgowania i analizę.  Nie rozwiązywałem całego projektu, ponieważ jest to strata czasu, wystarczyło przepisać załączniki. W założeniach należało dodać informację, że jednostka zajmuje się sprzedażą sprzętu sportowego i koszty ewidencjonowane są tylko w zespole 4. Z kolei w celu sporządzenia analizy wystarczyło wybrać niezbędne wielkości, bez konieczności przepisywania całego projektu.


Ustalenie ceny sprzedaży netto:

Z faktury odczytujemy cenę zakupu netto:

-piłka rozmiar 4-  47,00 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł 

Obliczamy marżę, która wynosi 40% ceny zakupu netto. 

-piłka rozmiar 4- 40% x 47,00 zł = 18,80 zł
-piłka rozmiar 5- 40% x 58,00 zł = 23,20 zł 

Ustalamy cenę sprzedaży netto.

-piłka rozmiar 4- 47,00 zł + 18,80 zł = 65,80 zł
-piłka rozmiar 5- 58,00 zł + 23,20 zł = 81,20 zł

OPERACJE GOSPODARCZE WYSTĘPUJĄCE W PRACY EGZAMINACYJNEJ:

05.05.2014r. – Zakupiono towary od producenta sprzętu sportowego ADAS sp. z o.o. 

Dt – „Rozliczenie zakupu towarów ” ,konto nr 300 , wartość 2 868 zł.
Dt – „VAT naliczony”, konto nr 223, wartość 659,64 zł.
Ct- „Rozrachunki z dostawcami”, konto nr 210, wartość  3 527,64 zł.

05.05.2014r. – Przyjęto do magazynu towary w ilości zgodnej z fakturą. 

Dt- „Towary”, konto nr 330, wartość 2 868 zł
Ct- „Rozliczenie zakupu towarów”, konto nr 300, wartość 2 868 zł

12.05.2014r. – POLECENIE PRZELEWU – nie jest podstawą do księgowania!! Wystawiamy tylko dokument w Rewizorze lub w Subiekcie. 

16.05.2014r. – Sprzedano po cenie sprzedaży dla sklepu MARKSport  sp. z o.o.
-piłki nożne, rozmiar 4 – ilość 10 szt.
-piłki nożne, rozmiar 5 – ilość 14 szt. 

*Wartość netto faktury:
(65,80 zł x 10 szt.) + (81,20 zł x 14 szt.) = 1 794, 80 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730. 

*Podatek VAT 

23% x 1 794,80 zł = 412,80 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.

*Wartość brutto:
1 794,80 zł + 412,80 zł = 2 207, 60 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201. 

16.05.2014r – Wydano sprzedane towary wg. rzeczywistej ceny zakupu. 

Wartość WZ: (10 szt. x 47,00 zł ) + (14 szt. x 58,00 zł) =  1 282 zł
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330. 

20.05.2014r. – Faktura korygująca i Pz. 

Reklamacja dotyczy 2 szt. piłek nożnych w rozmiarze 4. 

FKS:

-Zmniejszenie wartości netto : 2 szt. x 65,80 zł =  -131,60 zł
Księgowanie:  Ct- „Przychody ze sprzedaży towarów”, konto nr 730.
- Zmniejszenie VAT  23% x 131,60 zł = -30,27 zł
Księgowanie: Ct-„VAT należny”, konto nr 224.
-Zmniejszenie wartości brutto  -161,87 zł
Księgowanie: Dt- „Rozrachunki z odbiorcami”, konto nr 201.
KSIĘGOWANIE STORNEM ( Ze znakiem MINUS)

PZ dotycząca przyjęcia wadliwego towaru:
Wartość: 131,60 zł 

I sposób  ( liczby dodatnie):
„Towary” –Dt, konto 330
„Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto 731

II sposób ( liczby ujemne – STORNO) – ten sposób jest LEPSZY, nie zawyża obrotów na kontach.
Wartość -131,60 zł (MINUS)
Dt- „Wartość sprzedanych towarów wg.cen zakupu”, konto nr 731
Ct- „Towary”, konto nr 330.

Odnośnie korekty. Nie pytajcie, czy otrzymacie punkty za wybór I sposobu, a nie II . Wszystko zależy od klucza, którego nie znam ;)ANALIZA
ROK 2012:


Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

170 000 – 60 000 // 110 000 = 1

ROK 2013:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej:

200 000 – 100 000// 135 000 = 0,74
 

INTERPRETACJA:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej w roku 2012 wyniósł 1, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 100% zobowiązania bieżące. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 0,74 co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywały w 74% zobowiązania bieżące.

ANALIZA I OCENA:
Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 znajdował się w optymalnym poziomie, w którym płynne aktywa obrotowe w całości gwarantowały spłatę zobowiązań bieżących. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten  kształtował się na poziomie 74% , co jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty zobowiązań bieżących.


2 komentarze:

  1. niestety nastąpiła chyba pomyłka, należało obliczyć wskaźnik płynności bieżącej, obliczyliście wskaźnik szybkiej płynności finansowej :) Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Żadna pomyłka nie nastąpiła. Strona 2 powyższego arkusza dokładnie mówi jaka analiza powinna zostać sporządzona. Przypominam, że było kilka wersji arkusza i różne analizy. Ja mam powyższy arkusz, także analiza jest taka, a nie inna :)

      Usuń