niedziela, 25 stycznia 2015

Rodzina w podatku dochodowym od osób fizycznych : wspólne opodatkowanie małżonków.Decyzja o rozliczeniu podatku wspólnie z małżonkiem powinna zostać podjęta po przeanalizowaniu składowych podatku i ocenie czy skorzystamy na zastosowaniu tej preferencji podatkowej czy też nie. Zasada jest prosta: na tej formie opodatkowania skorzystamy wówczas, gdy jeden z małżonków osiągnął dochody powodujące zmianę skali opodatkowania z 18% do 32%.
Skala podatkowa w tym przypadku jest taka sama jak w rozliczeniu osoby indywidualnej:


Obliczenie podatku w przypadku rozliczenia małżonków:
- Należy ustalić dochód każdego małżonka (najczęściej kwoty brane są z deklaracji PIT-11),
- Sumujemy dochody małżonków,
- Sumę dochodów dzielimy przez 2 otrzymując w ten sposób podstawę opodatkowania,
- Obliczamy podatek wg. obowiązującej skali podatkowej,
- Wyliczony podatek mnożymy przez 2.
W ten sposób otrzymujemy ostateczną kwotę podatku, który musimy uiścić na konto US.

PRZYKŁAD: 

W 2014r. dochód żony wyniósł 98 400 zł, a dochód męża, który objął funkcje wychowawcze i opiekował się dziećmi 17 300 zł. Czy małżonkowie powinni rozliczyć się łącznie czy każdy z nich oddzielnie? 

- Sprawdzamy opodatkowanie indywidualne:
ŻONA:  14 839, 02 zł + [ (98 400 zł – 85 528) x 0,32 ] = 18 958,06 zł  = 18 958 zł
MĄŻ : 17 300 zł x 0,18 – 556,02 zł =  2 557,98 zł = 2 558 zł 

ŁĄCZNY PODATEK MAŁŻONKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ INDYWIDUALNIE:
 18 958zł + 2 558 zł = 21 516  zł 

- Sprawdzamy opodatkowanie wspólne: 

Obliczamy sumę dochodów:  98 400 zł + 17 300 zł = 115 700 zł
Podstawa opodatkowania: 115 700 zł : 2 =  57 850 zł
Obliczamy podatek według skali:  57 850 zł x 0,18 – 556,02 zł = 9 856, 98 zł
Kwota do zapłaty: 9 856,98 zł x 2 = 19 713, 96 zł = 19 714 zł

Oszczędność przy wyborze opodatkowania wspólnego:
21 516  zł - 19 714 zł =  1 802 zł !!!!

Po analizie powyższego przykładu widać, że wybór sposobu opodatkowania może się przełożyć na nasze oszczędności. Kwota 1 802 zł to całkiem spora suma, która na pewno można wykorzystać w ciekawszy sposób niż oddając ją fiskusowi. 

Jak to w polskim prawie bywa ta preferencja nie jest skierowana do wszystkich małżonków. Chcąc rozliczyć się wspólnie należy spełnić poniższe warunki: 

- należy pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej,
- należy złożyć oświadczenie o wyborze wspólnej formy opodatkowania ( zaznaczenie pola na formularzu PIT),
- należy pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim: oznacza to, że osoby zawierające związek małżeński w trakcie roku nie mogą złożyć wspólnego zeznania podatkowego. Ponadto, separacja czy rozwód uniemożliwiają opodatkowanie łączne.
Łączne rozliczenie może złożyć jednak podatnik, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. W powyższych przypadkach podatnik taki w tym roku podatkowym nie rozliczy się jednak dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
- podatnik  nie może korzystać z opodatkowania liniowego, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową, podatkiem tonażowym.
Materiał opracowany na podstawie strony: www.pit.pl

2 komentarze:

  1. Bardzo przejrzyście ukazany temat i poparty przykładem - wiele wyjaśnia w kwestii wspólnego opodatkowania.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jak wszędzie, trzeba sprawdzać jakie posunięcie da nam korzyści, aby przypadkiem nie pozwolić na wpakowanie się w gorszą pozycję.

    OdpowiedzUsuń