sobota, 9 lutego 2013

Wynik finansowy cz.1


Wynik finansowy to wyrażony w mierniku pieniężnym rezultat działalności jednostki za pewien okres. Jego wielkość zależy od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów.

Może być:

·         Dodatni ( zysk ) – przychody są większe od kosztów.
·         Ujemny ( strata) – przychody są mniejsze od kosztów.

Wynik dodatni może występować jako :

·         Zysk brutto.
·         Zysk netto – oblicza się odejmując od zysku brutto kwotę podatku dochodowego od osób prawnych .

Wynik finansowy może być ustalany metodą :

a)      Statystyczną – na koniec okresu sprawozdawczego miesiąca dla celów podatkowych .
b)      Księgową – na dzień zamknięcia kont na wynik finansowy. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz