sobota, 9 lutego 2013

Podatek dochodowy od osób prawnych.


Podatek dochodowy od osób prawnych – obowiązująca stawka  19 % podstawy opodatkowania.

Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( bądź  straty ) za rok podatkowy na formularzu CIT-8 do 31 marca . W tym samym terminie należy wpłacić odpis wyrównawczy podatku dochodowego . W deklaracji CIT-8 podstawę opodatkowania i podatek dochodowy podaje się w zaokrągleniu do pełnych złotych .

EWIDENCJA :

1.       PK – naliczono podatek dochodowy od osób prawnych :
„Podatek dochodowy”- Dt
„Rozrachunki z budżetami” -Ct
2.       PK- przeksięgowano podatek dochodowy na wynik finansowy :
„Wynik finansowy”- Dt
„Podatek dochodowy” – Ct 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz