środa, 3 kwietnia 2013

Jak sporządzić listę płac ? GRATYFIKANT

Ktoś poprosił mnie o sporządzenie wykazu prac związanych ze sporządzeniem listy płac . Otóż osobiście nie spotkałem się żeby w projekcie egzaminacyjnym był oddzielny podpunkt dotyczący listy płac . Głównie na podstawie listy płac ustalamy kwotę do wypłaty oraz składki ZUS .


Jak sporządzić listę płac ?

Zaczynamy od wprowadzenia pracownika do ewidencji osobowej .

Po prawej stronie klikamy w okienko " Ewidencja osobowa" :


Następnie wprowadzamy dane pracownika ( imię , nazwisko , adres , itd.)

Po wprowadzeniu danych przechodzimy do SKŁADNIKÓW PŁACOWYCH .

 LISTA MODUŁÓW --> DEFINICJA --> SKŁADNIKI PŁACOWE 

Tutaj możemy dodać składnik płacowy np. dodatek motywacyjny , dodatek za odzież itd.
Możemy wpisać wartość , ale nie jest to konieczne ponieważ możemy to zrobić w momencie generowania umowy o pracę .

Następnie definiujemy listę płac :

LISTA MODUŁÓW --> DEFINICJE --> DEFINICJE LISTY PŁAC 


BARDZO WAŻNE JEST ŻEBY W OKIENKU  "FORMAT NUMERU LISTY PŁAC" ZAZNACZYĆ "LISTY PŁAC" !!!!! 


Następnie przechodzimy do generowania umowy o pracę .

UMOWY O PRACĘ --> DODAJ  - wybieramy pracownika i odpowiedni zestaw płacowy oraz podajemy datę rozpoczęcia pracy .

Ustalamy wartości składników na umowie klikając " Ustaw wartość " . Tutaj również możemy dodać bądź usunąć składnik kształtujący wysokość wynagrodzenia .UWAGA !! BARDZO WAŻNE JEST ŻEBY W ZAKŁADCE "INNE" w polu "TREŚĆ UMOWY" wybrać "UMOWA O PRACĘ " !!! Bez tego nie wydrukujecie umowy !! 

W celu wydrukowania musicie również ustawić parametry treści wydruku . Wystarczy kliknąć i wprowadzić datę sporządzenia umowy/wydruku ( zgodną z treścią projektu) . 

Mając umowę o pracę możemy przejść do generowania listy płac . Jak to zrobić ?
Otóż po prawej stronie klikamy na "WYPŁATY" , następnie "Dodaj listę płac" .Wybieramy miesiąc i definicję listy płac , a następnie klikamy "ZAKOŃCZ" . 


Następnie wybieramy - Drukuj -> Listę płac pełną - zatwierdzamy i drukujemy.


Wydrukowana lista płac powinna wyglądać następująco : Brak komentarzy:

Prześlij komentarz