środa, 10 kwietnia 2013

Obliczanie wynagrodzenia netto .

Na etapie praktycznym z obliczenie wynagrodzenia nie powinniście mieć problemów , ponieważ praktycznie wszystko robi za nas komputer . Jednak na części teoretycznej mogą pojawić się pewne zadania związane z obliczeniem wynagrodzenia dlatego postanowiłem przybliżyć Wam ten mechanizm .Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń, przy założeniu, że:
  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2013 r. wynoszącego 1.600 zł   ,
  • pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł),
  • pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł),
  • właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,93%.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz