piątek, 24 maja 2013

ZADANIE + tabelka dekretacyjna

Poniżej zamieszczam zadanie egzaminacyjne , do którego zamieszczam rozwiązanie . Myślę , że wszystko jest dokładnie rozpisane , także wszystko powinno być dla Was jasne . Są to typowe operacje gospodarcze , które na pewno pojawią się na czerwcowym egzaminie . Skupcie się również na Wyniku finansowym , ponieważ jest on w standardach , a do tej pory Wyniku na egzaminie nie było !Hurtownia Płytek Ceramicznych KAFELEK zajmuje się obrotem płytek. Jednostka jest podatnikiem VAT. W grudniu ubiegłego roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze :

- 10.12.2012 – otrzymano fakturę za płytki ,zakupione w Z.P Glzaurex :
a) wartość netto 33 000 zł ( w tym płytki brązowe 9 000 zł i płytki czarne 24 000 zł )
b) podatek VAT  7590 zł
c) wartość brutto 40 590 zł

- 10.12.2012 – zakupione płytki przyjęto do magazynu w cenach zakupu w ilości zgodnej z fakturą.
a) płytki brązowe  500m2 x 18 = 9 000 zł
b) płytki czarne 1 200 x 20 = 24 000 zł

- 15.12.2012 – zakupiono od Hurtowni LAX kartony , które wydano do zużycia .
a) wartość netto 520 zł
b) podatek VAT 119,60 zł
c) wartość brutto  639,60 zł

- 16.12.2012 – sprzedano po cenie hurtowej 400 m2 płytek białych dla Sklepu „Remoncik” ( cena zakupu 25 zł , marża hurtowa 20 % ceny sprzedaży netto ) .

a) cena sprzedaży netto
25 zł – 80 %
X – 100 %
X= 31,25
31,25 zł x 400 m2 = 12 500 zł
b) podatek VAT  23 % x 12 500 = 2 875 zł
c) wartość brutto 15 375 zł

- 16.12.2012 – wydano z magazynu po cenach zakupu sprzedane płytki :
400 m2 x 25 zł = 10 000 zł

- 19.12.2012 – uregulowano gotówką zobowiązanie wobec Hurtowni LAX  639,60 zł

-31.12.2012 – naliczono należny podatek dochodowy za grudzień 2012 :

Przychody ze sprzedaży towarów : 12 500 zł
- koszty rodzajowe  520 zł
- wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu 10 000 zł
Dochód = 12 500 zł – ( 10 000 zł + 520 zł ) = 1 980 zł
Podatek dochodowy : 19 % x 1 980 zł = 376,2 = 376 zł

31.12.2012 – wpływ należności od klepu „Remoncik”  15 375 zł

31.12.2012 – przelew podatku dochodowego za grudzień 376 zł 

31.12.2012 – dokonano księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za bieżący rok ( grudzień traktujemy jako rok obrachunkowy ) :

a) przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów na  wynik finansowy  12 500 zł
b) przeksięgowanie kosztów rodzajowych na wynik finansowy  520 zł
c) przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów na wynik finansowy  10 000 zł

d) przeksięgowanie podatku dochodowego na wynik finansowy .  376 zł


PLAN KONT : 
100 - KASA 
131 - RACHUNEK BIEŻĄCY
201 - ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI 
201-00001 SKLEP REMONCIK SP.Z O.O.
202 - ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI 
202-00002 ZAKŁADY PRODUKCYJNE GLAZUREX SP. Z O.O.
202-00003 HURTOWNIA LAX SP. Z O.O.
220 - ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI 
225 - ROZRACHUNKI Z TYTUŁU PODATKU VAT
300 - ROZLICZENIE ZAKUPU 
330- TOWARY 
330-1 PŁYTKI BIAŁE 
330-2 PŁYTKI BRĄZOWE 
330-3 PŁYTKI ZIELONE 
330-4 PŁYTKI CZARNE 
400 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
730 - PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW
731 - WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW W CENACH ZAKUPU 
801 - KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
860 - WYNIK FINANSOWY 
870 - PODATEK DOCHODOWY 

STAN TOWARÓW W MAGAZYNIE NA DZIEŃ 01.12.2012 :  (cena zkupu netto ) 
1. PŁYTKI BIAŁE 480 m2 x 25 zł = 12 000 zł 
2. PŁYTKI BRĄZOWE 246 m2 x 18 zł = 4 428 zł 
3. PŁYTKI ZIELONE 852 m2 x 22 zł = 18 744 zł 

Numeracja dokumentów : nr/m-c/rok 
WB - wyciąg bankowy Brak komentarzy:

Prześlij komentarz