sobota, 2 marca 2013

Wynik finansowy cz.2


USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO METODĄ KSIĘGOWĄ :

I.                    WARIANT PORÓWNAWCZY

Ten wariant mogą stosować jednostki , które ewidencjonują koszty tylko w zespole IV lub w zespole IV i V . W wariancie tym na konto „Wynik finansowy” przenoszone są koszty rodzajowe . W związku z tym , że koszty rodzajowe nie zawsze są równe kosztowi sprzedanych wyrobów gotowych musimy je skorygować o tzw. Zmianę stanu produktów . 


Przykład ustalenia zmiany stanu produktów.

W jednostce produkcyjnej koszt sprzedanych wyrobów gotowych wynosi 80 000 zł , koszty rodzajowe 82 000 . Oblicz zmianę stanu produktów .

82 000 – 80 000 = 2 000  będzie to zwiększenie , ponieważ KR > KSWG

Jak zaksięgować ?
„Rozliczenie kosztów” po Dt
„Wynik finansowy” po Ct

Przykład 2 .

Poniższe konta wykazują następujące zapisy :
„Rozliczenie kosztów” Ct 5 000
„ Koszt sprzedanych wyrobów gotowych” Dt 5 200
„Wynik finansowy” Dt 5 000  Ct 9 000

Oblicz zmianę stanu produktów:

Suma kosztów rodzajowych „wędruje” na stronę Ct konta „Rozliczenie kosztów” więc wynosi 5 000 .
Koszt sprzedanych wyrobów gotowych to 5 200.
Więc :   5 200 – 5 000 = 200 będzie to zmniejszenie , ponieważ KSWG > KR

Jak zaksięgować ?
„Rozliczenie kosztów” po Ct
„ Wynik finansowy” po Dt 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz