piątek, 13 września 2013

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA , A PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA

Kalkulacja komplikuje się gdy na koniec okresu występuje produkcja niezakończona tzn. produkcja w toku.
W takim przypadku , przed kalkulacją kosztu jednostkowego wyrobu gotowego musimy wycenić produkcję niezakończoną w celu ustalenia kosztów produkcji zakończonej , a następnie koszt jednostkowy wyrobu gotowego .

WYCENA PRODUKCJI NIEZAKOŃCZONEJ :


 Po kosztach rzeczywistych , ustalanych na poziomie technicznego kosztu wytworzenia.


W tym przypadku produkcję niezakończoną przelicza się umownie na wyroby gotowe, traktując ją jako pewien procent produkcji gotowej (p) wynikający z osiągniętego stopnia gotowości produkcji niezakończonej w stosunku do produkcji gotowej.


Kjwg - Koszt jednostkowy wyrobu gotowego
Ko- koszty okresu ( koszty ogółem )
Wg – ilość wyrobów gotowych
Pn – ilość produkcji niezakończonej
p – procent przerobu produkcji niezakończonej

                      W wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich . Czasem  produkcji niezakończonej nie wycenia się w ogóle jeśli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki .


Przykład :

Koszty produkcji w sierpniu kształtowały się następująco :


Założenia :

Przedsiębiorstwo wyprodukowało 800 szt. wyrobów gotowych oraz 400 szt. produktów przerobionych w 50 % .

Polecenie :
Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu gotowego oraz produktów niezakończonych .

Co robimy ?

Na początek ustalamy UMOWNĄ ILOŚĆ PRODUKCJI , czyli :

800 szt. ( wyroby gotowe ) + 50 % x 400 szt. (produkcja niezakończona ) = 1 000 szt.

Mając umowną ilość produkcji możemy sporządzić tabelę kalkulacyjną i obliczyć pożądane wielkości: 


SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI KALKULACJI ( Sprawdzamy czy koszt jednostkowy pomnożony przez ilość da nam wartość całkowitą kosztów ) .

WYROBY GOTOWE :  800 szt. x 100 zł /szt. = 80 000 zł
PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA :  400 szt. x 50 zł/szt.= 20 000 zł
Suma :  80 000 zł + 20 000 zł = 100 000    

Czyli nasza kalkulacja została wykonana poprawnie . 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz