piątek, 13 września 2013

Kalkulacja podziałowa prosta

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

Kalkulacja podziałowa prosta ma zastosowanie w jednostkach produkcyjnych, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów lub usług, np. kopalnie, jednostki świadczące usługi transportu osobowego i towarowego. Metoda ta ma ograniczone zastosowanie, ponieważ jest niewiele jednostek wytwarzających jeden rodzaj wyrobów.

Przy zastosowaniu kalkulacji podziałowej prostej jednostkowy koszt wytworzenia jest ustalony w wyniku podzielenia poniesionych kosztów w danym okresie przez ilość wytworzonego wyrobu w tym okresie.Za pomocą tej kalkulacji jednostkowy koszt wytworzenia produkowanych wyrobów lub usług ustala się jako wielkości przeciętne , poprzez podzielenie łącznej sumy kosztów danego okresu ( Ko) przez liczbę wytworzonych jednostek ( Wg) .


Przykład  1
Koszty produkcji w miesiącu czerwcu kształtowały się następująco :


Polecenie :
Ustal jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych  w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych . W czerwcu wyprodukowano 1 000 szt. wyrobów gotowych .
Co robimy ?
- Obliczamy jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych , czyli : materiałów bezpośrednich , płac bezpośrednich , kosztów wydziałowych .
Najprościej sporządzić tabelkę kalkulacyjną :Brak komentarzy:

Prześlij komentarz