wtorek, 4 grudnia 2012

Konto księgowe


Konto może mieć obrót DEBETOWY i KREDYTOWY

Obrót konta to suma zapisów po danej stronie konta.

Obrót debetowy to suma zapisów po stronie debetowej.

Obrót kredytowy to suma zapisów po stronie kredytowej.

Saldo konta to różnica między obrotem większym a mniejszym. Konto może mieć saldo debetowe lub kredytowe.

Saldo konta przyjmuje zawsze nazwę większego obrotu.

Konta mogą mieć salda początkowe oznaczone symbolami :
Sp – saldo początkowe
BO- bilans otwarcia

Saldo końcowe oznaczane jest symbolami:
Sk – saldo końcowe
BZ- bilans zamknięcia 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz