środa, 28 listopada 2012

Analiza zadłużenia


Jak Wiecie jednym z zadań na egzaminie zawodowym jest obliczenie wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstwa . Dziś skupimy się na analizie zadłużenia . Teorię znajdziecie poniżej , z kolei przykładowe zadanie w zakładce „  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniem”.

Wskaźniki zadłużenia  ( wypłacalności ) służą do oceny stopnia zadłużenia jednostki gospodarczej czyli charakteryzują poziom finansowania działalności przez źródła zewnętrzne np. banki.
Wyróżniamy :
1)      Wskaźnik ogólnego zadłużenia, który informuje jaką część w całości aktywów stanowią zobowiązania ogółem czyli wskazuje udział kapitałów obcych w finansowaniu aktywów firmy. Im mniejszy jest poziom tego wskaźnika, tym większa jest zdolność jednostki do spłaty długów. Nie można określić wielkości optymalnych tego wskaźnika. Jego poziom w dużym stopniu zależy od branży w jakiej działa firma . Według standardów zachodnich jego poziom nie powinien przekroczyć 65 % .


2)      Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku – informuje jaką część całości aktywów stanowią kapitały własne . Im wyższy poziom tego wskaźnika ( im bliższy 100 % ) tym lepsza jest sytuacja finansowa firmy , czyli mniejsze uzależnienie od zewnętrznych źródeł finansowania .
3)      Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – mówi nam ile razy zobowiązania są większe od kapitałów własnych. Im niższy poziom tego wskaźnika tym mniejsze jest uzależnienie jednostki od kapitałów obcych , a tym samym lepsza sytuacja finansowa firmy . Przyjmuje się, że poziom tego wskaźnika w małym biznesie nie powinien być wyższy niż 3 ( 300 % ) , a dla średnich i dużych 1 ( 100 % ) . 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz