poniedziałek, 20 stycznia 2014

Kolejne zadanie z ewidencji materiałów (OCE)
W styczniu 2011 zapas materiałów w cenie ewidencyjnej wynosi 9500 zł , OCE materiałów Ct 240 . Przedsiębiorstwo zakupiło na podstawie FVZ12/02 materiał X w ilości 120 szt.  – cena 2,7 zł/szt. Wystawiono dokument PZ – cena ewidencyjna materiału X wynosi 3 zł/szt . Przedsiębiorstwo wystawiło dokument Pk rozliczając zakup materiałów. Na podstawie Rw wydano materiały o wartości 3700 do zużycia w działalności podstawowej. 

POLECENIE : Ułóż operacje gospodarcze i zaksięguj na odpowiednich kontach.  Ustal wartość zapasu materiałów w magazynie w stałej cenie ewidencyjnej oraz rzeczywistej cenie zakupu . Ustal rozchód materiałów w stałej cenie ewidencyjnej oraz rzeczywistej cenie zakupu. 

ROZWIĄZANIE : 

1.       FVZ 12/02 za zakupione materiały
a)      Wartość netto             120 szt x 2,7 zł = 324 zł
b)      Podatek VAT 23 %      0,23 x 324 = 74,52
c)       Wartość brutto           398,52
2.       Pz – przyjęcie materiałów do magazynu  120 szt x 3 zł/szt = 360 zł 
3.       Pk – wyksięgowano OCE materiałów 120 szt x ( 3zł – 2,7 zł ) = 36 OCE Ct 
4.       Rw – wydano materiały do zużycia w działalności podstawowej 3700. 
5.       Pk – rozliczono OCE materiałów przypadające na zużyte materiały :
WNO = 240+36// 9500 +360   x 100% = 2,8 %
Or= 2,8% x 3700 // 100% = 103,6


Wartość materiałów w magazynie :
a)      W stałej cenie ewidencyjnej  6160 - Sk.Dt Materiały
b)      W rzeczywistej cenie zakupu 6160- 172,4 = 5987,6  - Sk.Dt Materiały- OCE Ct
Rozchód materiałów:
a)      W stałej cenie ewidencyjnej 3700 - Na podstawie Rw
b)      W rzeczywistej cenie zakupu 3596,4 - Operacja 4 – OCE ( 103,6)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz