środa, 29 stycznia 2014

Technik ekonomista - etap praktyczny. Styczeń 2014 - rozwiązanie zadania.

Poniżej prezentuję PRZYKŁADOWE rozwiązanie projektu ze stycznia 2014r. Skupiłem się głównie na tabelce dekretacyjnej oraz analizie. Nie księgowałem dowodów w programie FK, ponieważ tabelka jest wystarczającym źródłem informacji- jeżeli ktoś ma dobrze tabelkę, wówczas na pewno ma dobrze księgowania.


1.       TYTUŁ PRACY EGZAMINACYJNEJ:
„Projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni GERBERA sp. z o.o.  z listopada 2013 r. oraz analizę i ocenę rentowności sprzedaży netto w Hurtowni GERBERA sp. z o.o. w latach 2011-2012.”

2.       ZAŁOŻENIA:

-Dane identyfikacyjne Hurtowni GERBERA sp. z o.o.:

Hurtownia GERBERA sp. z o.o.
47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 8, woj. opolskie
NIP: 749-19-54-792 , REGON: 532437162
Numer konta bankowego: 02 1020 3666 0000 5702 0264 3229

-Dane identyfikacyjne kontrahentów:

ODBIORCY:

Willa SPA sp. z o.o.
46-200 Kluczbork, ul. Rynek 2, woj. opolskie
NIP:  751-00-06-444, REGON: 530892619
Pracownikiem upoważnionym do odbioru faktury i wyrobów gotowych z magazynu jest Oktawian Sarnowski.

DOSTAWCY: ( dane z FAKTURY!!)

Przedsiębiorstwo Handlowe AROMA sp. z o.o.
46-070 Opole, ul. Wrocławska 34
NIP:  754-00-12-880
Numer konta bankowego: 80 1240 1633 1111 0000 2652 2443
Bank PEKAO I O. w Opolu
Osobą upoważnioną do wystawienia faktury sprzedaży jest Cezary Zalewski.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI HURTOWNI GERBERA SP. Z O.O.”

-Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest według zakładowego planu kont, na kontach księgi głównej,
- Koszty są ewidencjonowane w zespole 4,
- Towary ewidencjonowane są w magazynie po rzeczywistej cenie zakupu,
- Przedsiębiorstwo na sprzedaży towarów realizuje zysk w wysokości 60% ceny zakupu netto (narzut),
- Sprzedaż towarów opodatkowana jest 23% stawką podatku VAT,
- Odbiorcy płacą należności w terminie 21 dni,
- Osobą upoważnioną do wystawiania i podpisywania dokumentów jest Irena Lipowska, do odbioru i zatwierdzania dokumentów Marcin Kowalski (szef),
- Numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie dla każdego dokumentu ze wskazaniem miesiąca i roku np. 1/11/2013,
- Pracownik Marek Białkowski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę z płacą zasadniczą 2000 zł oraz premią 500zł,
- Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł oraz ulga podatkowa 46,33 zł.
- Hurtownia GERBERA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów kosmetycznych,
- Jednostka jest podatnikiem podatku VAT.
- Sprzedane towary wydawane są odbiorcom według rzeczywistej ceny zakupu.

WYKAZ WYBRANCYCH KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ WRAZ ZE STANAMI POCZĄTKOWYMI NA DZIEŃ 01.11.2013r.:

010 Środki trwałe  Sp. 90 000zł.
071 Umorzenie środków trwałych Sp. 20 000zł.
100 Kasa Sp. 6 000zł.
131 Rachunek bieżący Sp. 34 000zł.
138 Kredyty bankowe Sp. 10 000zł.
200 Rozrachunki z odbiorcami Sp. 20 000zł.
210 Rozrachunki z dostawcami
220 Rozrachunki z budżetami
221 Rozrachunki z ZUS
223 VAT naliczony
224 VAT należny
231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
300 Rozliczenie zakupu
330 Towary
400 Amortyzacja
401 Zużycie materiałów i energii
402 Usługi obce
404 Wynagrodzenia
405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
730 Przychody ze sprzedaży towarów
731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
750 Przychody finansowe
755 Koszty finansowe
801 Kapitał zakładowy Sp. 120 000zł. 
WYBRANE POZYCJE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Z LAT 2011-2012 NIEZBĘDNE DO SPORZĄDZENIA ANALIZY
( nie ma potrzeby przepisywania całości, można tylko wskazać pozycje, które będą niezbędne przy obliczeniu wartości wskaźników).


SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2013R.
 ( tutaj najprościej przerysować tabelkę).

WZÓR NIEZBĘDNY DO OBLICZENIA ANALIZY RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO:
 

3.       WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA HURTOWNI GERBERA SP. Z O.O. Z LISTOPADA 2O13R.

- Założenie kartotek kontrahentów, towarów,
- Wprowadzenie pracownika do ewidencji osobowej,
- Sporządzenie umowy o pracę dla pracownika – Marka Białkowskiego,
- Sporządzenie i wydrukowanie listy płac – LP 1/11/2013,
- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych :
Pz 1/11/2013
Wz 1/11/2011
- Ustalenie ceny sprzedaży netto , podatku VAT oraz sporządzenie i wydrukowanie FVS 1/11/2013

4.       WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z EWIDENCJĄ OPERACJI GOSPODARCZYCH Z LISTOPADA 2013R. W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM:

- Otwarcie kont stanami początkowymi – bilans otwarcia 
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym , formalnym i rachunkowym
- Dekretacja dokumentów
- Uporządkowanie dowodów księgowych chronologicznie
- Sformułowanie treści operacji gospodarczych
- Zaksięgowanie operacji gospodarczych
- Sporządzenie wydruków dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald5.       WYKAZ OPERACJI GOSPODARCZYCH WRAZ Z DOWODAMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ KSIĘGOWANIA, DOTYCZĄCYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH Z LISTOPADA 2013R. UJĘTYCH W TABELI DEKRETACYJNEJ:


6.       WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z ANALIZĄ RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO W LATACH 2011-2012: 
   - Dobór wskaźnika do analizy,

   - Obliczenie wskaźnika  rentowności sprzedaży netto w latach 2011-2012, 

   - Interpretacja obliczonych wskaźników.

-Analiza i ocena rentowności sprzedaży netto w Hurtowni GERBERA sp. z o.o.  za lata 2011- 2012.


10. Sporządzona analiza i ocena  rentowności sprzedaży netto w Hurtowni GERBERA sp. z o.o. w latach 2011-2012:


ROK 2011:

Wskaźnik rentowności sprzedaży  netto =  24 200/ 220 000 x 100 =  11 

ROK 2012:

Wskaźnik rentowności  sprzedaży netto =  19 300/ 215 000 x 100 = ok. 9

INTERPRETACJA:

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto w roku 2011 wyniósł 11, co oznacza, że przedsiębiorstwo z jednej złotówki przychodu ze sprzedaży, uzyskuje 11 groszy zysku netto. Z kolei w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł w przybliżeniu 9, co oznacza, że jednostka z jednej złotówki przychodu ze sprzedaży realizuje zysk netto w wysokości ok. 9 groszy.                                                               ANALIZA I OCENA:Zjawiskiem pozytywnym są rosnące w czasie wartości wskaźników rentowności. W badanym okresie zaobserwowaliśmy spadek wskaźnika o ok. 2, co oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje z jednej złotówki przychodu ze sprzedaży  o 2 grosze zysku netto mniej w porównaniu do roku 2011. Jest to zjawisko niekorzystne.
 


9 komentarzy:

 1. Witam:)
  Czy analiza i ocena w takiej formie jak powyżej jest już wystarczająca by uzyskać punkty na egzaminie? Pytam, ponieważ w mojej szkole nauczycielka nie uznaje "krótkich" ocen, każe nam oceniać każdy rok z osobna, później porównać je i to porównanie ocenić, napisać, czy jest to zjawisko korzystne czy nie, a na koniec jakie działania powinno podjąć przedsiębiorstwo, żeby sytuację poprawić/zapobiec pogorszeniu. Wychodzi z tego niezłe wypracowanie :p Moja ocena zazwyczaj jest bardzo podobna to tej powyżej i tracę mnóstwo punktów na sprawdzianach, gdyż rzekomo jest niezupełna i powinna być dłuższa... Stąd też moje pytanie, bo już nie wiem sama, co mam pisać na egzaminie, czy krótko i zwięźle, czy raczej "iść na ilość".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Osobiście na egzaminie pisałem "moją wersję" ...i mój wynik był bardzo dobry :) Ogólnie trzeba pamiętać żeby w interpretacji omówić każdy rok z osobna ( wskaźnik ... w roku .... wyniósł tyle i tyle, co oznacza.... Z kolei w roku ..... co oznacza...). W analizie i ocenie warto podać wielkość optymalną. Zaznaczyć czy jest to zjawisko korzystne czy nie oraz dokonać porównania w stosunku do roku ubiegłego. Jeżeli nauczycielka twierdzi, że trzeba się rozpisywać to przez wzgląd na jej "autorytet" to potwierdzę, ale JA osobiście robię tak jak w rozwiązaniu, które zamieściłem.

   Usuń
  2. Ok, dziękuję :)

   Usuń
 2. Witam. Mam pytanie: jeżeli w założeniach nie wpiszę nazwy i nr konta bankowego oraz nr telefonu czy będzie to uznawane za błąd?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To zależy jaki będzie klucz odpowiedzi. Może się zdarzyć, że np. podanie numeru konta bankowego będzie punktowane. Nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi... wszystko zależy od klucza.

   Usuń
 3. Witam,
  czy mogłabym prosić o treść zadania praktycznego z 2014r ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zadanie zostało zamieszczone na FP na Facebook'u.

   Usuń
 4. Mam pytanie czy polecenie przelewu księgujemy czy tylko wykonujemy
  :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. tylko wykonujemy, księgujemy tylko wtedy gdy napisane jest ,,zaksięgowano"

   Usuń