piątek, 10 stycznia 2014

Pytania od czytelników.

Postanowiłem publicznie udzielić odpowiedzi na przesłane do mnie pytania. Myślę, że sporo osób zastanawia się nad tymi kwestiami.

1. Czy jeśli jest informacja, że wprowadzono stany początkowe dokumentem PW to należy go wydrukować i podłączyć pod inne wydruki?
2. Spotkałam się z tabelą dekretacyjną w której nie był wpisany WB, nam kazano go wpisywać.
3. Czy wprowadzać do Subiekta FVZ - mówiono żeby lepiej wpisać ale oczywiście nie drukować.
4. Czy w analizie powoływać się na normy z podręcznika jeśli nie ma nic w założeniach?
5. Czy tworzyć dokument PK podczas przeksięgowania kosztów np. z 401 przez 490 na 501? widziałam tabelki gdzie to było jedno łamane przez drugie.
6. Czy drukowanie przez nas dokumenty muszą mieć podpis pod nazwiskiem np. osoby wystawiającej i odbierającej dokument?
7. Czy na drukowanych dokumentach powinno się pisać zał. 1 , zał. 2, zał. 3...
8. Czy w założeniach (pkt 2 projektu) należy przepisywać plan kont, wykaz wskaźników do analizy czy np. tabelki z bilansu lub rachunku zysków i strat - nam kazano a to zabiera tyle czasu

                                                                                                                                                                   
1. Najlepiej sugerować się stroną tytułową zeszytu odpowiedzi ( w tym zeszycie rozwiązujecie cały projekt). Zawsze jest tam napisane jakie wydruki są obowiązkowe. Z reguły trzeba wydrukować wszystkie dokumenty magazynowe, czyli PW też.
2. Wyciąg bankowy jest podstawą księgowań, także wpływ/odpływy z rachunku bankowego należy uwzględnić w tabeli dekretacyjnej.
3.Nie ma potrzeby wprowadzania FVZ do Subiekta. Jest to strata czasu. Należy jednak pamiętać aby wystawić PZ do tej faktury.
4. Jeżeli znasz na pamięć wartości optymalne to warto się powołać, wówczas możesz zyskać dodatkowy punkt.
5. Tak, konieczne jest tworzenie dokumentu PK. Jednak jeżeli w treści zadania nie ma obowiązku drukowania tego dokumentu, to tego nie robimy. Ewentualnie można zrobić to w jednym punkcie np. Pk1/12/2013 dotyczące przeksięgowań :
a) kosztu……… na ……
b) kosztu…….na……..

6. Podpis jedynie może być drukowany, tzn. wprowadzony w programie. Sami , długopisem nic nie piszemy.
7. Nie ma potrzeby numeracji załączników.
8. Plan kont - OBOWIĄZKOWO + stany początkowe. Z kolei do analizy można wybrać tylko potrzebne wielkości i wzór. Wówczas piszemy "Wzór niezbędny do obliczenia analizy..." , "Wybrane wielkości z bilansu/rachunku zysków i strat niezbędne do sporządzenia analizy...."

1 komentarz: