niedziela, 25 listopada 2012

METODY POPRAWIANIA BŁĘDÓW KSIĘGOWYCH


1.      Przez przekreślenie niewłaściwego zapisu – poprawia się błędy powstałe podczas księgowania niezgodnego z zasadą podwójnego zapisu. W takim przypadku należy:
a)      Przekreślić niewłaściwy zapis i wpisać właściwy zachowując czytelność błędnego zapisu
b)      Umieścić obok przekreślonego zapisu datę poprawki oraz skrót podpisu ( parafę) , która potwierdzi odpowiedzialność za dokonaną korektę błędu.


PRZYKŁAD:

1)      KW 12/11/12


                   2.      Przez storno :
a)      Storno czarne – jest metodą poprawiania błędów księgowych zachowującą metodę podwójnego zapisu . Storno polega na dokonaniu zapisu korygującego po przeciwnej stronie zapisu błędnego za pomocą licz dodatnich . Wadą tej metody jest zawyżanie obrotów na kontach księgowych .
a)      Storno czerwone to metoda poprawiania błędów księgowych zachowująca zasadę podwójnego zapisu . Metoda ta polega na dokonaniu zapisu korygującego po stronie zapisu błędnego za pomocą liczb ujemnych .
1.       PK – zakupiono za gotówkę Materiały 5 000 . Brak komentarzy:

Prześlij komentarz