sobota, 24 listopada 2012

Pojęcie i klasyfikacja majątku
Wszystkie jednostki gospodarcze w celu prowadzenia działalności muszą być wyposażone w majątek czyli aktywa .


Majątek dzielimy na :

 a)     Aktywa trwałe – są to składniki majątku trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne z tych zasobów w okresie dłuższym niż 1 rok .

b)    Aktywa obrotowe – to składniki , które są nietrwale związane z jednostką. Korzyści ekonomiczne osiągane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż 1 rok . Brak komentarzy:

Prześlij komentarz