piątek, 23 listopada 2012

Zasady rachunkowości


Wyróżniamy 6 podstawowych zasad rachunkowości :

a)      Zasada podmiotowości- polega na tym , że rachunkowość prowadzona jest w konkretnych podmiotach – jednostkach gospodarczych np. handlowych , usługowych bądź produkcyjnych .

b)     Zasada periodyzacji – działalność jednostek ujęta jest w określonych ramach czasowych tj. rok obrotowy 01.01-31.12 i miesiące sprawozdawcze ( okresy sprawozdawcze ) np. styczeń , luty.


c)      Zasada kontynuacji działania (ciągłości działania) - jednostka gospodarcza będzie kontynuowała swoją działalność w przyszłości .

d)     Zasada memoriałowa- zgodnie z tą zasadą uznaje się koszty i przychody za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia , a nie w momencie ich wpływu lub wydatku pieniężnego.

e)      Zasada wiernego obrazu – wprowadza obowiązek do wykazania przez jednostki realnej sytuacji majątkowej i finansowej z uwzględnieniem różnorakich warunków zewnętrznych np. inflacji , wahań giełdowych .

f)       Zasada ostrożności ( ostrożnej wyceny bądź ostrożności kupieckiej) – zobowiązuje jednostki do takiej wyceny majątków i kapitałów, aby nie spowodowało to zniekształcenia uzyskanego przez nią wyniku finansowego . 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz