piątek, 23 listopada 2012

Pojęcie , funkcje i struktura rachunkowości.
         1.       Pojęcie

„Rachunkowość”  to system ciągłego i systematycznego gromadzenia , przetwarzania , prezentowania i interpretacji danych dotyczących procesów gospodarczych oraz ich wyników w wyodrębnionej jednostce gospodarczej.

         2.       Funkcje

a)      Informacyjna – polega na tworzeniu i dostarczaniu kierownictwu , dyrekcji , właścicielowi jednostki określonych zbiorów informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji w procesie zarządzania.
b)      Kontrolna – polega na ochronie mienia poprzez zabezpieczenie majątku przed przywłaszczeniem i zniszczeniem oraz wpływa na racjonalne wykorzystanie majątku i zapobieganie marnotrawstwu .
c)       Analityczna – polega na interpretacji i analizie danych dostarczanych przez rachunkowość.


3.       Struktura rachunkowości.

          4.       Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia w zakresie rachunkowości w Polsce jest  USTAWA O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994r. z późniejszymi zmianami. W krajach Unii Europejskiej obowiązują  MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz