wtorek, 11 czerwca 2013

Likwidacja środka trwałego.

Przykład :

Przeprowadź likwidacje środka trwałego o wartości początkowej 10 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 8 500 zł . Podczas likwidacji poniesiono koszty rozbiórki ( FVZ 12/2013 : wartość netto 480 zł , VAT 23 % ) oraz uzyskano przychody ze sprzedaży złomu ( FVS 10/2013 : wartość netto 800 zł , VAT 23 % ) . Ustal wynik z likwidacji ( strata lub zysk ) .


ROZWIĄZANIE :

1. LT - rozpoczęcie likwidacji środka trwałego EWIDENCJA POZABILANSOWA !  10 000 zł

Dt " Środki trwałe w likwidacji " 

2. LT - wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej :

a) wartość początkowa  10 000 zł  Ct " Środki trwałe"
b) dotychczasowe umorzenie 8 500 zł  Dt "Umorzenie środków trwałych"
c) wartość bieżąca 10 000 - 8 500 = 1 500 zł  Dt " Pozostałe koszty operacyjne"

3. FVZ 12/2013 - faktura za rozbiórkę środka trwałego :

a) wartość netto 480 zł   Dt "Pozostałe koszty operacyjne"
b) VAT naliczony  23 % x 480 zł = 110,40 zł  Dt "Rozrachunki z tytułu podatku VAT"
c) wartość brutto 590,40 zł   Ct " Rozrachunki z dostawcami"

4. FVS 10/2013 - faktura za sprzedany złom :

a) wartość netto  800 zł   Ct " Pozostałe przychody operacyjne"
b) VAT należny  23 % x 800 zł = 184 zł  Ct " Rozrachunki z tytułu podatku VAT"
c) wartość brutto 984 zł  " Dt " Rozrachunki z odbiorcami"

5. LT - zakończenie likwidacji środka trwałego - EWIDENCJA POZABILANSOWA!! 10 000 zł

Ct " Środki trwałe w likwidacji"

USTALENIE WYNIKU Z LIKWIDACJI : 

PRZYCHODY : 800 ZŁ
KOSZTY : 1500 + 480 = 1 980 ZŁ

PRZYCHODY < KOSZTY = STRATA

800 ZŁ - 1 980 ZŁ = 1 180 ZŁ STRATA !!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz