czwartek, 13 czerwca 2013

OCE materiałów - zadanie

Wartość materiałów znajdujących się w magazynie spółki "Zeta" na dzień 01.06.2013 wynosiła 60 000 zł . Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów przypadające na ten zapas wynosiły 4 800 zł i były kredytowe . 15 czerwca przyjęto do magazynu materiały na podstawie dokumentu Pz 34/06/13 o wartości 90 000 zł , a wydano materiały do zużycia na podstawie dokumentu Rw 23/06/13 o wartości 110 000 zł .

Otwórz konta saldami początkowymi oraz zaksięguj operacje gospodarcze związane z obrotem materiałowym .

Rozwiązanie :

Salda początkowe :

Materiały Dt - 60 000 zł
OCE materiałów Ct - 4 800 zł

Operacje gospodarcze :

1. Pz 34/06/13 - przyjęto do magazynu materiały o wartości 90 000 zł

Dt "Materiały"  90 000 zł
Ct "Rozliczenie zakupu" 90 000 zł

2. Rw 23/06/13 - wydano do zużycia materiały o wartości 110 000 zł

Dt " Zużycie materiałów" 110 000 zł
Ct " Materiały" 110 000 zł

3. Pk - narzut odchyleń przypadających na zużyte materiały :

WNO = 4 800 zł ( Sp OCE Materiałów ) x 100 %  // 150 000 ( strona Dt "Materiały") = 3,2 %

Or = 3,2 % x 110 000 ( rozchód ) // 100 % = 3 520 zł

Dt " OCE materiałów" 3 520 zł
Ct " Zużycie materiałów" 3 520 zł

lub STORNEM ZE ZNAKIEM MINUS !
Ct " OCE materiałów" -3 520 zł
Dt "Zużycie materiałów" -3 520 zł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz