poniedziałek, 3 czerwca 2013

Przykładowe operacje dotyczące Środków trwałych + zadania


PRZYKŁADOWE OPERACJE GOSPODARCZE !!


1.       FVZ za zakupiony komputer :  

a)      Wartość neto 4300 zł
b)       VAT naliczony 23 % = 0,23 x 4300  zł = 989  zł
c)       Wartość brutto = 4300 + 989 = 5289 zł
„ Rozliczenie zakupu” po Dt 4300  -  1a
„Rozrachunki z tytułu podatku VAT” po Dt 989 zł - 1b
„Rozrachunki z dostawcami” po Ct 5289 -  1c

2.       OT – przyjęto do eksploatacji komputer ( patrz operacja wyżej)  4300
„  Rozliczenie zakupu” po Ct 4300
„ Środki trwałe” po Dt 4300

3.       Pk – odpis amortyzacyjny za komputer ( Wp = 4300 , a% = 30 % ) podstawiasz te wielkości do wzoru i wychodzi 107 , 5 zł . Teraz księgujesz :
„Amortyzacja” po Dt 107,5 zł
„Umorzenie środków trwałych” po Ct 107,5 zł

4.       FVZ 23/ 12 za zakupioną koparkę :
a)      Wartość netto 62 000 zł
b)      Podatek VAT naliczony 23 % x 62 000 =  14 260 zł
c)       Wartość brutto  62 000 + 14 260 = 76 260 zł
„Rozliczenie zakupu” po Dt 62 000 - 4a
„Rozrachunki z tytułu podatku VAT” po Dt 14 260 - 4b
„Rozrachunki z dostawcami” po Ct 76 260   - 4c

5.       Rachunek za transport 1500 zł
„ Rozliczenie zakupu” po Dt 1500
„Rozrachunki z dostawcami” po Ct 1500

6.       OT – przyjęto koparkę do użytkowania
Tutaj do wartości początkowej koparki ( 62 000 zł ) dodajemy koszt transportu ( 1500 ) co daje nam łącznie 63 500 !!!

„Rozliczenie zakupu” po Ct 63 500
„Środki trwałe” po Dt 63 500

7.       LT – rozpoczęcie likwidacji – ewidencja pozabilansowa 10 000 zł .
„ Środki trwałe w likwidacji” po Dt 10 000 ( Jest to ewidencja pozabilansowa )

8.       LT – wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej :
a)      Wartość początkowa  10 000
b)      Dotychczasowe umorzenie 8 500
c)        Wartość bieżąca ( 10 000 – 8 500 ) = 1500
„Środki trwałe” po Ct – 10 000  - 8a
„Umorzenie środków trwałych” po Dt 8500 -  8b
„Pozostałe koszty operacyjne” po Dt 1 500  - 8c

9.       LT – zakończenie likwidacji ewidencja pozabilansowa
„Środki trwałe w likwidacji” po Ct 10 000

ZADANIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

Sp „Środki trwałe” Dt - 46 000
Sp „Umorzenie środków trwałych” Ct - 15 400

1.       FVS za sprzedany środek trwały :
a)      Netto 5200 zł
b)      VAT 1196 zł
c)       Brutto 6396 zł

2.       PT – wydano sprzedany środek trwały
a)      Wartość początkowa 9300
b)      Dotychczasowe umorzenie 3500
c)       Wartość netto ( 9300 – 3500 ) = 5 800

ROZWIĄZANIE :
„Środki trwałe” po Ct operacja 2a
„Umorzenie środków trwałych” po Dt operacja 2b
„Pozostałe przychody operacyjne” po Ct operacja 1a
„Rozrachunki z odbiorcami” po Dt operacja 1c
„Rozrachunki z tytułu podatku VAT” po Ct operacja 1b
„Pozostałe koszty operacyjne” po Dt operacja 2c

Teraz ustal wynik ze sprzedaży , czyli od przychodów ( konto „ Pozostałe przychody operacyjne”) odejmij koszty ( konto „ Pozostałe koszty operacyjne”) :
5 200 – 5 800 = - 600 , czyli mamy stratę bo jest minus 600 !! Gdyby było np. 300 to byłby zysk .) 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz