poniedziałek, 17 czerwca 2013

WSKAZÓWKI NA ETAP PRAKTYCZNY

Przede wszystkim NALEŻY CZYTAĆ ! Większość informacji znajduje  się w załącznikach !
Wyobraźcie sobie , że właśnie macie przed sobą arkusz egzaminacyjny . Od czego zaczynamy ?
1. Uważnie przeczytaj instrukcję i zakoduj arkusz . 
2. Zapoznaj się z wszystkimi załącznikami . 
3. Teraz rozpoczynamy pracę : 

I.  Podajemy tytuł pracy egzaminacyjnej - wystarczy przepisać polecenie z drobną korektą . W zadaniu najczęściej jest podane " Opracuj projekt realizacji prac obejmujących .... " , czyli tytuł pracy egzaminacyjnej będzie brzmiał " Projekt realizacji prac obejmujących ..." .

II. Podajemy założenia : 

- Dane firmy - znajdują się w załącznikach ! Dokładnie przeanalizuj wszystkie załączniki ! Może się zdarzyć , że w załączniku 1 nie będzie numeru konta bankowego , ale na fakturze bądź wyciągu bankowym owszem . Musisz dokładnie czytać ! 

- Dane kontrahentów - również znajdują się w załącznikach ! Wystarczy je przepisać . W tym przypadku również zobacz czy na fakturze nie ma dodatkowych informacji dotyczących kontrahentów . Podziel kontrahentów na dostawców i odbiorców . Pamiętaj o wskazaniu osoby upoważnionej do wystawienia/odbioru dokumentów . 

-Informacje dodatkowe dotyczące działalności jednostki . W tym przypadku przepisujemy wszystkie dane z załącznika . Dodatkowo musimy sprawdzić czy koszty są rozliczane w zespole 4 i 5 . Jak to zrobić ? Musisz sprawdzić plan kont . Jeżeli występuje konto 490 - "Rozliczenie kosztów" i konta zespoły 5 np. " Koszty handlowe" - wtedy mamy do czynienia z ewidencją kosztów zespole 5 . Z kolei jeżeli występują tylko konta układu rodzajowego np. Usługi obce wówczas mówimy o ewidencji w zespole 4 . Najczęściej jednak się zdarza , że ewidencja kosztów prowadzona jest zarówno w zespole 4 i 5 . Przy tym sposobie ewidencji konta kosztów zespołu 4 grupują koszty proste wg rodzaju, które równolegle są przeksięgowywane na konta kosztów zespołu 5 za pośrednictwem konta „ROZLICZENIE KOSZTÓW”.

- Wykaz wybranych kont wraz ze stanem początkowym na dzień xx.xx.xx . W tym przypadku przepisujemy numery kont wraz ze stanami początkowymi . Jak to zrobić ? Mamy podane , że stan początkowy konta "Kasa" wynosi 1 000 zł , czyli  100 Kasa Sp. 1 000 zł .

- Dane niezbędne do przeprowadzenia analizy . Tutaj najczęściej pojawia się fragment Zestawienia Obrotów  i Sald bądź fragment bilansu . Trzeba go po prostu przerysować/przepisać .

III . Podajemy wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki gospodarczej w konkretnym okresie . Tutaj występuje pewien schemat , który warto zapamiętać .
- Założenie kartotek kontrahentów , towarów , pracowników , środków trwałych ( wszystko zależy od operacji jakie mamy przeprowadzić ) .
- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów magazynowych . Tutaj podajemy symbol i numer dokumentów jakie sporządzimy i wydrukujemy w programie FK .
- Sporządzenie i wydrukowanie dokumentów kasowych ( patrz powyżej ) .
- Ustalenie ceny sprzedaży netto , podatku VAT oraz sporządzenie i wydrukowanie FVS nr xx/xx .

IV. Podajemy wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych :
- Otwarcie kont stanami początkowymi - bilans otwarcia .
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym , formalnym i rachunkowym .
- Dekretacja dokumentów .
- Uporządkowanie dowodów księgowych chronologicznie .
- Sformułowanie treści operacji gospodarczych .
- Zaksięgowanie operacji gospodarczych .
- Sporządzenie wydruków dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald .

Kolejnym krokiem jest sporządzenie TABELI DEKRETACYJNEJ ! Pamiętaj o umieszczeniu dat i numerów dokumentów . 

V. Podajemy wykaz prac związanych z analizą :
- Dobór wskaźnika do analizy - wybieramy odpowiedni wskaźnik z załącznika .
- Ustalenie danych do obliczenia wskaźników .
- Obliczenie wskaźników w latach xxxx i xxxx .
- Interpretacja otrzymanych wskaźników .
- Analiza i ocena otrzymanych wskaźników.

VI bądź VII pkt ( w zależności od treści zadania ) . Tutaj umieszczamy sporządzoną analizę wraz interpretacją i oceną .  Pamiętaj ! Musisz obliczyć wskaźniki dla każdego roku osobno ! np . wskaźnik rotacji należności w dniach dla roku 2011 i osobno wskaźnik rotacji należności w dniach dla roku 2012.
Gdy mamy obliczone wskaźniki przechodzimy do interpretacji oraz analizy i oceny . 

Na tym kończy się praca z arkuszem . Teraz przechodzimy do programów księgowych . Według mnie najlepiej rozpocząć od SUBIEKTA . Dlaczego ? Otóż sprawa jest prosta , sporządzając tabelkę dekretacyjną będziemy mieli już gotowe dokumenty , z których przepiszemy potrzebne nam dane. PAMIĘTAJCIE ! Pracę z SUBIEKTEM rozpoczynamy od ustawienia ceny kartotekowej ( ewidencyjnej ) dla dokumentów PW , PZ , FVZ ! Dokładnie czytaj treść operacji !

2 komentarze:

  1. To samo nam w szkole już powiedziano, ale warto sobie przypomnieć ;)

    OdpowiedzUsuń