niedziela, 16 czerwca 2013

Ustalanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym - zadanie

W PP produkcyjnym XYZ konta wynikowe wykazują następujące obroty:
- podatek dochodowy zapłacony zaliczkowo 5 461 zł
- zużycie materiałów i energii 24 700 zł
- amortyzacja 4 100 zł
- usługi obce 3 600 zł
- wynagrodzenia 19 200 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 000 zł
- podatki i opłaty 700 zł
- pozostałe koszty rodzajowe 300 zł
- pozostałe koszty operacyjne 1 200 zł
- wartość sprzedanych materiałów w cen.zakupu 420 zł
- koszty finansowe 350 zł
- straty nadzwyczajne 200 zł
- przychody ze sprzedaży wyr.got 82 900 zł
- pozostałe przychody operacyjne 2 700 zł
- przychody ze sprzedaży materiałów 470 zł
- przychody finansowe 1510 zł
- zyski nadzwyczajne 100 zł
- koszt sprzedanych wyrobów gotowych 48 000 zł .
POLECENIE :
Sformułuj treść operacji gospodarczych związanych z Ustaleniem wyniku finansowego w wariancie porównawczym oraz oblicz odpis wyrównawczy z tyt.podatku dochodowego.  Podaj zmianę stanu produktów i ją zaksięguj .

Odpowiedź zamieszczę wieczorem . 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz