wtorek, 11 czerwca 2013

Obliczanie wynagrodzenia i ewidencja księgowa!

Otrzymuję wiele wiadomości z prośbą o rozpisanie księgowań związanych z ustalaniem wynagrodzenia netto . Poniżej przedstawiam schemat obliczania wynagrodzenia netto oraz księgowania z tym związane. Warto przyswoić sobie tą wiedzę , ponieważ na egzaminie teoretycznym często pojawiają się zadania związane z listą płac .


POLECENIE :

Jan Kowalski jest zatrudniony na stanowisku księgowego w Firmie "XYZ" . Jego wynagrodzenie brutto wynosi 3 000 zł . Oblicz zaliczkę na podatek dochodowy , składki ZUS , składkę zdrowotną oraz podaj kwotę wynagrodzenia netto ( wynagrodzenie zostanie wypłacone z kasy ) . Dokonaj księgowań .


Zaczynamy :

1. Wynagrodzenie brutto - 3 000 zł 

2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne - 3 000 zł 

3. Obliczamy składki ubezpieczenia społecznego : 

a) składka emerytalna 9,76 %  ( 0.0976 x 3 000 )  = 292, 8 zł
b) składka rentowa 1,5 % ( 0,015 x 3 000 ) = 45 zł
c) składka chorobowa 2,45 % ( 0.0245 x 3 000 ) = 73,5 zł
razem składki    13,71 %  tj. 411, 30 zł

4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne :

3 000 zł - 411,30 ( składki ubezp.społ) = 2 588,70 zł

5. Składka ubezpieczenia zdrowotnego : 

a) cała 9 %  x 2 588,70 = 232,98 zł
b) 7,75 % x 2 588,70 = 200,62 zł 

6. Koszty uzyskania przychodu  111,25 zł 

7. Podstawa obliczenie zaliczki na podatek dochodowy : 

3 000 zł - 411,30 - 111,25 = 2477,45 = 2477 zł !

8. Kwota wolna od podatku 46,33 zł 

9. Zaliczka na podatek dochodowy : 

( 2 477 zł x 18 % ) - 46,33 (kwota wolna od podatku )  - 200,62 zł ( składka zdrowotna 7,75%) = 198,91 zł = 199 zł

10. Wynagrodzenie netto ( do wypłaty ) 

3 000 zł - 411,30 zł - 232,98 - 199 zł = 2 156, 72 zł

Z tego miejsca chciałbym podziękować Pani Jolancie Nowak , która dostrzegła mój błąd . Otóż obliczając wynagrodzenie netto należy od podstawy odjąć składki na ubezpieczenie społeczne , należna zaliczkę na podatek dochodowy oraz SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ CAŁĄ !! 9 %  

EWIDENCJA:

1. LP 1/06/2013  :
a) wynagrodzenie brutto  3 000 zł  Dt "Wynagrodzenia", Ct "Rozrach.z tyt.wynagrodzeń"
b) składki ZUS ( e.r.ch) 411, 30 zł  Dt "Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń", Ct "Rozrachunki z ZUS"
c) składka zdrowotna  200,62 zł  Dt " Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń" , Ct " Rozrachunki z ZUS"
d) zaliczka na podatek dochodowy 199 zł Dt " Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń" , Ct "Rozrachunki z US"
e) wypłata wynagrodzenia netto z kasy 2156,72 zł "Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń" , Ct "Kasa" .

Zapraszam na FB ;) https://www.facebook.com/TechnikEkonomistaToProste?notif_t=page_new_likes

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz